Door de ogen van het beroepsonderwijs

Snel aan de slag in de zorg dankzij een nieuw systeem met mbo-certificaten.

Door een intensieve samenwerking tussen VISTA college en LEVANTOgroep startte in maart een eerste groep studenten met een nieuw mbo-traject. Aan de hand van modulair onderwijs behalen ze een deelcertificaat binnen de zorg. VISTA college ontwikkelde deze nieuwe vorm van onderwijs ‘op maat’ om in te spelen op het ontstaan van zogenaamde ‘kansberoepen’ en coronabanen waarbij snelle om- en bijscholing gewenst is.

Laagdrempelige leereenheden

“Aan de hand van gerichte leereenheden spelen we met dit nieuwe systeem in op een specifieke vraag van een werkgever”, vertelt Josine Warnier, account-manager Zorg voor VISTA college. “De focus ligt op dat wat nodig is in de betreffende functie. Zo kun je in korte tijd met de juiste kennis én de vereiste professionele onderbouwing aan het werk. We bieden hiermee een uitkomst voor de kansberoepen zoals we die zien ontstaan in sectoren als de bouw, ICT, logistiek, installatietechniek en dus ook de zorg.” “Iets wat voor ons heel welkom is”, vindt Petra Meertens, opleidingsadviseur bij LEVANTOgroep. “Door corona is de vraag naar doel-gerichte onderwijsvormen om snel te kunnen om- en bijscholen groot. In dit geval gaat het dan heel specifiek om de functie van gastvrouw en -heer. Daar waar je normaal een compleet BBL-traject zou moeten doorlopen om die functie te kunnen vervullen, kun je hiermee in zes tot acht weken een volwaardig mbo-certificaat halen. Dat maakt het voor een heel diverse groep mogelijk om aan de slag te gaan in de zorg. Dus ook voor mensen die geen (recente) achtergrond hebben in de zorg of voor wie het, om wat voor reden dan ook, niet realistisch is om op dit moment een volledige opleiding van twee of drie jaar te volgen."

Nurse covering lady with blanket PNU3 AFM

Op maat

VISTA college en LEVANTOgroep zijn in dit traject intensief samen opgetrokken om een gezamenlijk onderwijs-programma ‘op maat’ samen te stellen dat voldoet aan de kwaliteitseisen zoals landelijk gesteld, maar waarbij tegelijkertijd ook ruimte is voor inbreng vanuit LEVANTOgroep. Peter Eijer, docent maatschappelijke zorg bij VISTA college: “Vanuit LEVANTOgroep is heel gericht aangegeven wat zij belangrijk vinden in deze functie. Dat komt terug in de theorie, maar bijvoorbeeld ook tijdens gastcolleges waarbij medewerkers van LEVANTOgroep vertellen over het werk op de werkvloer. Alles is erop gericht de juiste basiskennis te verkrijgen om direct aan de slag te kunnen, met daarbij de mogelijkheid om het daarna verder uit te breiden en eventueel aanvullende leereenheden te volgen.”

Leven lang leren

Josine Warnier: “Het is voor medewerkers daarmee dus ook een mooie manier om kennis te maken met de zorg en met het volgen van een opleiding. Het zou zomaar de eerste aanzet kunnen zijn tot een volledig BBL-traject. Wanneer iemand besluit een opleiding alsnog volledig te volgen, krijgt diegene vrijstelling voor de modules waarvoor een certificaat is behaald.” Ook vanuit de werkgever gezien, is dit heel behapbaar en overzichtelijk om aan te bieden, zo stelt Petra. “Het past perfect bij de lerende organisatie die LEVANTOgroep wil zijn. In die zin kijken we nu ook verder hoe we dit systeem met deelcertificaten kunnen uitrollen. We willen leren nog meer integreren op de werkvloer. We geloven dat dat veel beter werkt en beklijft.”


Voor de zomer inzetbaar

De eerste groep studenten vanuit LEVANTOgroep bestaat uit 16 mensen en is in het voorjaar gestart. Naar verwachting is deze eerste lichting met deelnemers nog voor de zomer volledig zelfstandig inzetbaar binnen de organisatie.

Een organisatie vol verhalen

Wij zien het talent achter de verlegen blik. Het kleine hartje achter de grote bek. We kijken met open blik, nieuwsgierig en onbevangen. Naar onze studenten en naar elkaar. Samen gaan we de verbinding aan. We inspireren elkaar met onze verhalen. En simpelweg door wie we zijn.

Lees alle verhalen